VAD ÄR
EN BRA HEMSIDA?

ETT SAMARBETE MELLAN TIMECUT OCH SBF

Den här hemsidan handlar om just hemsidor. Den tar upp de viktigaste stegen och några tips om hur man får till en bra hemsida. Med en bra hemsida kommer kunden få en bild av dig som stämmer med bilden du vill ge och med glädje fortsätta dialogen med dig.

HUR TAR MAN TAG I HEMSIDAN?

IDÉ
IDE / KONCEPT
Läs mer
Design & innehåll
DESIGN / TEXT / BILD
Läs mer
Underhålla sin hemsida
UNDERHÅLL / UPPDATERINGAR / NYHETER
Läs mer

"If you're good at something,
never do it for free."

NYHETER VISAR ATT DET HÄNDER SAKER